Jdi na obsah Jdi na menu
 


Nové šatny a tenisový kurt

18. 12. 2018

Informace o projektu výstavby nových šaten a tenisového kurtu

situacka-k-clanku.jpg

V současné době se vypisuje nové výběrové řízení na dodavatele stavby: Lelekovice - Rekonstrukce šaten ve sportovním areálu na Poňavě.

Jak již název akce napovídá, jde zatím jen o stavbu nových šaten, sociálních zařízení, sprch, WC, skladových místností, venkovního bufetu a klubovny bez tenisového a multifunkčního hřiště s umělým povrchem. V rámci územního řízení zatím totiž nedošlo k dohodě s majiteli jednoho ze sousedních pozemků. Projekční cena celé akce bez kurtu je 12,7 mil. Kč bez DPH.

Protože pro některé obyvatele Lelekovic se zdá cena tohoto projektu velmi vysoká, níže uvádíme souhrnný rozpočet akce s popisem. Z něho je patrné, že samotná stavba šaten není drahá, ale celkovou cenu zvyšují náklady na inženýrské sítě, hospodaření s dešťovými vodami, podmíněné parkoviště a další vedlejší náklady. vizualizace-1-ke-clanku.jpg

Výběrové řízení na dodavatele stavby bylo již dříve vypsané. Nabídku podaly dvě firmy, ale pro překročení maximální ceny 13,0 mil. Kč bez DPH byly firmy vyloučeny a řízení zrušeno. Na veřejném jednání zastupitelstva obce bylo odsouhlaseno nové výběrové řízení s novou maximální cenou 14,7 mil. Kč bez DPH. Stavebnictví zažívá vzestup, firmy nemají zájem o zakázky, poptávka převyšuje nabídku a ceny ve veřejných soutěžích se běžně pohybují 10% nad oficiálními projekčními cenami. Pro investory je to nepříjemné zjištění, ale je to fakt, se kterým se musí obec smířit.  I ostatní připravované projekty jako nadstavba školy či nová hasička budou mít s největší pravděpodobností konečnou vysoutěženou cenu podstatně vyšší než uvádí rozpočty projektů.

Na akci je požádáno o dotaci MŠMT. Pokud by nevyšla, je v záloze další dotační titul z fondu MMR. Obecně náš stát konečně začal vybavení sportovišť a sport jako takový více podporovat i proto věříme, že akce obec finančně natolik nezatíží a že obavy některých "nepřejících či šetřících" budou zbytečné.

                                                                                                                             IB

Lelekovice - rekonstrukce šaten ve sportovním areálu na Poňavě  
       
č.obj. název objektu popis objektu cena objektu
SO.01 Demolice stávajícího objektu Demolice včetně likvidace odpadu 278 676,90 Kč
SO.02 Šatny AC Lelkovice  Kompletní stavba budovy (jednopatrová zděná budova s částečnou nadstavbou) včetně všech řemesel níže 9 712 544,69 Kč
SO.02_D.1.1 Architektonicko - stavební část  - z toho stavební část budovy (základy, zdivo, stropy, střecha, veškeré povrchy, stropy, obklady, výplně otvorů,... 7 523 231,00 Kč
SO.02_D.1.4.a Zdravotně technické instalace  - z toho vnitřní vodovody , kanalizace, příprava TUV, WC, sprchy, umyvadla, WC pro invalidy, … 942 022,75 Kč
SO.02_D.1.4.b Plynová zařízení  - z toho vnitřní plynoinstalace 55 505,45 Kč
SO.02_D.1.4.c Vytápění  - z toho vytápění (otopná tělesa, rozvody, kotel, regulace…) 498 186,05 Kč
SO.02_D.1.4.d Elektroinstalace (SLP+NN)  - z toho elektroinstalace (rozvody, rozvaděče, světla, zásuvky, vypínače, EPS, BZS, STA, bleskosvody…) 693 599,44 Kč
SO.04 Zpevněné plochy Chodníky kolem budovy, úpravy terénu 337 059,20 Kč
SO.06 Parkovací místa ke sport. areálu Nové parkoviště (šikmé pakrování) u silnice dle požadavku stavebního úřadu v Kuřimi  531 833,00 Kč
SO.07 Kanalizační přípojka Gravitační kanalizační přípojka s napojením do hl. řadu v komunikaci ul. Poňava 107 148,33 Kč
SO.08 Areálová kanalizace + ČS Čerpací stanice (dvě čarpadla), tlaková kanalizace, revisní šachta 370 017,92 Kč
SO.09 Hospodáření s dešťovými vodami Odvodnění budoucího kurtu, dešťové svody z budovy, přeložka stávající dešť. kanalizace, betonová retenční nádrž pod hladinou spodní vody, vsakovací průleh, … 1 217 888,22 Kč
SO.10 Areálový vodovod Rekonstrukce stávající vodovodní přípojky - nová vodoměrná šachta 126 733,27 Kč
SO.11 Přípojka plynu Nová přípojka plynu s napojením na hlavní řad v komunikaci ul. Poňava, HUP 50 589,85 Kč
       
  Cena celkem (bez DPH) 12 732 491,38 Kč

 

 

Komentáře

Přidat komentář

Přehled komentářů

Zatím nebyl vložen žádný komentář